Bijzonder vreemdsoortig

Voor mijn baan moet ik veel lucubreren. Zo kwam het dat ik vannacht epibreerde toen mijn spitsvondige baas ostentatief binnenkwam. Hij vroeg me om te foezelen, wat niet naar mijn goesting was. Hij heeft last van hippopotomonstrosesquippedaliofobie, maar omdat ik nogal balsturig ben, hield ik daar expliciet geen rekening mee. Hierdoor onstonden imponderabilia waardoor hij begon te fulmineren. Meteen kreeg ik de neiging om de droeftoeter te defenestreren, wat ik niet gedaan heb omdat dat funest voor mijn baan zou zijn. Door die frustratie heb ik helaas alleen weinig onthouden van het gesprek, maar door een gelukkig geval van serendipiteit kon ik het gesprek cofabuleren.

Helaas werd ik door die cofabulatie wel lubriek en was ik tijdens het lanterfanten niet meer op mijn qui-vive. Daardoor kon ik die rabauw van een collega op weg naar de retirade niet meer ontlopen. Het gesprek met hem procrastineerde ik al lang, omdat ik vermoed dat hij een penoze is. Hij komt regelmatig starnakel zat op het werk en hoewel hij eloquent is en daardoor integer kan lijken, heeft hij schabouwelijke acties. Ik word ook ibbelig van zijn besmuikte lachje. Eerlijk gezegd vind ik hem gewoon een tarrel.

Dus toen ik vroeg wat hij nu weer had bekokstoofd, begon hij de moraalridder uit te hangen. Dat stond ik, met mijn poffertjesporum, oogluikend toe. Helaas was zijn lambacisme erger dan ooit, waardoor het palaveren met deze snoodaard geen sinecure was. Ik probeerde het nog te bagataliseren maar dat werd direct gelogenstraft. Na een half uur te hebben verkwanseld, kreeg ik een Aha-erlebnis en schopte ik hem kassiewijle.

Na deze deerniswekkende daad, flaneerde ik naar de parkeerplaats met de bedoeling te gaan pierewaaien. Toen bleek warempel dat mijn auto door een smiecht met een calimerocomplex was geswaffeld. Na flink gepeeuwd te hebben, kalefaterde ik mezelf een beetje op, om mezelf uiteindelijk –samen met de rest van het klootjesvolk- in de file te begeven. Ternauwernood kwam deze pezewever op tijd thuis. Daar veinsde ik sikkeneurigheid om te verbergen dat ik dankzij www.woordvandedag.nl een uitermate interessante dag kon fingeren.

3 reacties:

Anoniem zei

EPIC!!!

Avec le woordenboek ;)

x bella

Anoniem zei

Hé??????

Noortje zei

:D Zeg dat wel...