Inktober 2019 - 13 oktober: Ash

Hij had ze gevangen. Allemaal. Het had hem zijn hele leven gekost. Het begon toen hij nog jong was. Fris en fruitig en nog vol avontuur. Maar het duurde niet lang voordat het een obsessie werd. Zijn vrienden gingen verder met hun leven. Zijn kleine kameraadjes probeerden te ontsnappen aan een leven gevangenschap. Dus bouwde hij een kelder om ze vast te houden. Hij werd een jager. Sluw en meedogenloos.

En nu was zijn levenswerk compleet.

Zijn lijf was versleten en staar had hem van zijn gezichtsvermogen beroofd. Maar hij zag ze nog allemaal in zijn nachtmerries. Rij na rij starende ogen, smekend om verlossing.

Zijn levenswerk was compleet.

En nu? Hij wist het niet. Er was niks meer om voor door te gaan.

Hij liep de kelder in. Hij voelde hun blikken. Angst, haat, wanhoop. En na al die jaren begreep hij dat nu. Zijn hand taste naar de schakelaar de lichtknop. Een korte aarzeling, toen haalde hij hem over.

Langzaam, na jaren van ongebruik, schoven de deuren van de kooien open. Één moment gebeurde er niks, en toen alles tegelijk. Krijsen, rennende pootjes, geraas van vleugels. Het ging zo snel. Zo snel dat hij niet eens opluchting kon voelen toen de bliksemschicht zijn hart stopte.

Zijn levenswerk was eindelijk compleet.

*****

Elk jaar worden kunstenaars uitgedaagd om de hele maand oktober één inkttekening per dag te maken. Ik gebruik nu die prompts om elke dag 1 stukje te schrijven.

0 reacties: