Inktober 2019 - 9 oktober: Swing

Het was al laat. De ondergaande zon baadde het speeltuintje in een oranje gloed en bijna alle kinderen waren al naar huis. Behalve zij. Haar gezichtje was naar de zon gericht, maar ze had haar ogen dicht. Met haar voeten gestrekt voor zich schommelde ze hoger en hoger. Haar dunne blonde staartje fladderde achter haar aan, haar hoge lach galmde over het nu lege grasveld. Mama zou haar zo naar binnen roepen, maar voor nu genoot ze nog van de wind op haar gezicht. Het rijk voor haar alleen.

*****

Elk jaar worden kunstenaars uitgedaagd om de hele maand oktober één inkttekening per dag te maken. Ik gebruik nu die prompts om elke dag 1 stukje te schrijven.

0 reacties: